Oldalak

Mira

Mira
Napsugaram

2022. december 31., szombat

 Gősi Vali

Szelíd odaadással 

(válogatás)
https://verslista.hu/dokumentumok/Gosi_Ferenc_emlekere.pdf


Mindent odaadással


mióta már

hogy ez a gyöngéden ölelő szempár

– a te szemed – vigyázza

az utcalámpák árnyékában bújó

félszeg ölelésünk

amikor sejtelmes hallgatásban

fényeket rajzolsz arcomra és a tájra

ódákat írsz a csendről

már nem találgatom értelmét a létnek

mosolyom ráterül a világra

felesleges minden hiú ígéret

csak szeretni vágylak

ebben az eszeveszetten zubogó

élet-sodrásban

sebhelyekkel is a szívünkön

nem törődni már semmi mással

csak szeretni

örökké tartó

szelíd

odaadással


Ez már másik létezés


Égi ösvény vár fölöttünk,

csillagokhoz ér a táj,

arra tartunk kézen-fogva, 

ahol együtt égnek el 

– a szürke alkonyt ha bejárták –

mind, a hamis földi játszmák, 

az álnokság és rettegés,  

s én kivilágos-virradattól

termékeny, szép csendben várom, 

amíg a fény felderül

a szétolvadó jégidőből

s mellettem majd ott lebegsz,

hol a lángos naplemente

belevész a sűrű csendbe –

ez már másik létezés;

alant türkiz, fönt tengerkék 

fényárban a föld és ég,

a japánbirs  skarlátszínben

élni hív és hinni még,

hogy a lassan szétfolyó időben

a szerelem pompás lángja 

újból ég, óda szól a fenségekben,

újraéled versben – rímben, 

s e tavaszi révületben,

fényözönben imbolyogva

csillagok közt táncolunk.


Hajnali áhítat


Hogy mi a boldogság,

már nem kérdezem.

Régóta elég nekem

a remény, az emlékezet,

és minden újjászülető tavasz.

Elég a pillanat, mi megvillantja 

a tűnt álmokat, ha pirkadatkor

– mióta már...! –

beszédes ráncaidra révedek. 

Csak nézlek hosszan, csendesen, 

hálával, hogy veled ébredek,

erőtlen, lehajló alkonyok után is,

az újra virradó hajnalban hiszek,

és biztatlak fáradt szerelemmel:

csak *"Bátran. Ahogyan a felhők

fekszenek a kék fent-tükrön"!

Kitartással, oroszlán-akarással,

szeretni mindent-odaadással.


*Herczog Gyuláné – Pilla – verssorai


Ébredés


Csak élünk régóta

a félholt mában,

végtelen hosszú,

elmélyült hallgatásban,

de néha, mintha a sejtelmes,

zajtalan éjben

lassan élednének a fények

a csönd fodraiban,

s valahol körben,

árnyas est-ölelésben

élni kezd újra a táj,

moccan a vágy egy ágon,

rügy fakad; ághegyen ringó,

ébredő álom.


Megszerettelek


Mielőtt megszerettelek,

már itt éreztelek a közelemben,

pedig azelőtt sohasem láttalak.

Hatalmas csönd volt körülöttem, -

hallottam a lélegzetedet,

és valami könnyed, légies dallamot...

- ma már tudom: a szíved ritmusa volt.

Időtlen béke költözött akkor

észrevétlenül a szívembe.

Egyszerre körbefont, átölelt

valami végtelen nyugalom,

mint egy puha takaró,

vagy elhagyott, finom pulóver,

melyből árad a rég átlényegült kedves illata ma is,

és átjár itt hagyott, bársony-melege...

Szerelem ez, tudom, - múlhatatlan, tiszta, éteri.

A szívemben épült palota ajtaja

azóta naponta kitárul, - várja, beengedi

a lábujjhegyen érkezőt,

és egy hang halkan kérleli:

csak meg ne szökj...!

- s hogy visszataláljon,

távozáskor mindig kulcsot ad neki.


Asszociáció Z. T. lírai soraira: 

"Mikor megszerettelek, építettem egy palotát a szívemben. Beköltöztél oda. "


Gyöngéddé érik

– Ronsard-hangulatra – 


Szeretlek, te örökifjú kedves,

mint forduló föld a lét tavaszát

– hűs szerelmének újult magzatát –

ha hó alól már élni ébredez'.

 

Őrzöm azt a megfoganó percet,

mely értelmet ad, mint az anyaság,

örökül hagyva, mit az ifjúság

ál-örömökért, olcsón elenged.

 

Nem hagyom veszni, mi érték, soha!

Sorsom maradj, mely bármily mostoha,

átlényegül, ha őszintén ölelsz.

 

Gyöngéddé érik a dúlt szenvedély,

mint lankává szelídült meredély:

átörökítem, ha viszontszeretsz.


Szökevény szavak


Elszöktek 

ajkunkról a legszebb szavak;

szeretni úgyis csak csendben 

szabad.

Nem kell a szó, 

a vallomás, jó ez a meghitt némaság, 

mikor a legszebb gondolat

borzongva  életre kél!


Ragyog a pillanat … Igen! 

Szeretni így szabad: törékeny 

hallgatásban összeforrt ajkunk 

bársonyában  csupán a csend 

marad: 

szökik a pillanat, 

elszöknek ajkunkról is

a legszebb szavak.


Szeretnélek


Szeretnélek kibontani

bánatod páncéljából, végre,

hozzád hajolva lelkedhez érni,

tavaszt igézni a fagyos télre!


Szeretnék e rejtelmes csendből

életzenével kitörni újra:

ereidnek suttogó neszére

ébredni, lágyan összesimulva.


Szeretném, ha ütemre járna,

egy ritmust dobolna fáradt szívünk,

ahogy a régi éjen, amikor először

egymás szemébe néztünk!


Sorsom lettél


Tenyerednek 

hűs rejtélye

bársony-melege 

meghittsége

hosszú hűséged erénye

hallgatásod 

– néma vétked –

feloldozás szép estéken

karjaidban 

ölelésben

folyton termő

szerelem

sorsom lettél:

kegyelem!


Talán a gyertyaláng


Talán egy színes festmény a lét csupán,

Talán nagy, vidám ház e világ, és végtelen falán

Talán a fák, az ég is csak képek…

Talán a porszem földi lények

- köztük az emberek - angyalok ma már,

s Isten épp' rólunk mesél.


Talán való az álom, hogy nincs halál…

Talán a sötétből hajnalpír fakad…

Talán halott szerelmek élednek újra…

Talán az angyalok szemében, aranyló reszketéssel

megcsillan most a Nap…

s nyár csókol, szél dalol tavaszt.


Talán még visszatér a tűnt varázs…

Talán fény-ébredésre kék hajnal fakad…

Talán éled halott szerelmünk újra…

Talán bús szemedben megcsillan még a Nap,

s fényével visszatér a nyári láz,

napfény-tűz ébreszt, fénycsók varázs.


Talán a fagyos, hófehér táj is álom…

Talán csak tisztul álmában a világ,

Talán gyertyaláng kelti föl, kinek e lét örök álom,

Talán harmatot csókol a hajnal a halott fákon.

Gyere, aludjunk, kedves, talán való az álmom,

s mire ébredsz, szerelmem, álmodat valóra váltom!


akkor is tavasz volt


emlékszem

akkor is tavasz volt

azt hittük örökké tart a kikelet

csak bámult a kíváncsi Hold

én szégyenlősen néztelek

a kezem után nyúltál

végigsimítottad ujjaim

hosszúra nyúlt árnyékunkon

halkan dalolt a csend

hallom ma is ahogy egy tücsök

boldogan cirpelni kezd

de korántsem hasonlít ez a mostani est

sem ez a furcsa kikelet ahhoz a régihez

a hóvirág a fagyos földbe döngölt

végtelen télből mint egy jégvirág kimered

zajossá lett a csend

és én féltelek

alig hallom

a szívverésedet


Hóesésben 


mi mást tehetnék e fénytelen éjben

elfogadlak már végleg társamul

kapaszkodom beléd

megyünk a hóesésben

eltűnni tanulunk e néma ébrenlétben


helyetted simítja arcomat a szél

s az úton gúnyosan plántálja belénk

hogy álnok kísértés

érzékcsalódás már minden földi vágy

(egymást ölelni is káprázat talán)


te maradtál nekem (ha valóság e lét)

talán csak képzelet a közös Csillagunk…

talán csak álom hogy átsüt a fény az erdők sűrűjén 

de addig is válladra dőlve álmodom

míg leereszkedünk lassan a hófödte dombokon


Csillagok égnek


Ha akarom

csillagok égnek homlokodon

fény borít fenségesen

ha akarom 

és arcodon táncol

minden kimondatlan 

félszeg gondolatom

és boldog vagy látom

míg tart ez a pillanatnyi játék

vedd el

tiéd ez a 

röpke (fény)ajándék

hallgasd

ezt a képtelen 

csöndparádét

míg megszólít újra

a szerelem.


Otthonra találni


"Sok mindent elveszíthetünk életünk során, de azt sosem, amit szeretettel 

másoknak adtunk. 

Valaki szívében otthonra találni 

a legnagyobb ajándék, amit kaphatunk."

– Robert Lawson –


Néha elképzelem, 

milyen lesz végül 

aranyló búzamezők felett 

olyan magasan szállni,

hogy meglátom magunkat 

a horizont égszínű tükrében.

Talán úgy lesz, mintha soha, 

semmi fontos nem történt volna még;

mintha örökké tartana ez az ölelés,

ez a végeérhetetlen szárnyalás,

és egészen mást jelent akkor a szó is; 

otthonra találni valaki szívében,

és bátran kimondani: 

semmi ok nincs a rettegésre...

*

Sohasem vágytam még így a fényre,

jó lenne megtudni végre,

*„Milyen lesz az a visszaröpülés” 

a határtalan, ferde labirintuson.

*Idézet sor: Pilinszky János - Egyenes labirintus


Az utolsó hajnalon


még nem ismertelek

de néha láttalak jönni az úton

újra és újra indultál felém

majd távolodtál 

elnyelt valami furcsa fény

és olykor – érthetetlen –

varázsütésre megteremtettek 

megint álmaim

míg valóság lettél

múlhatatlan


– már mindenütt ott vagy

és minden vagyunk

a föld az ég a nap

a Csillagunk… 

mind a mi birtokunk

egymástól minden 

fontosat megkapunk –


de én a Nagy Egészet akarom 

ezért vigyázlak oly nagyon

te vagy a napom és éjjelem 

te maradsz örök lényegem

és messze túl az álmokon 

ha nézlek Őt – a fiunkat  is – 

láthatom

míg átsüt a fény a lombokon

madarak kísérik háladalom 

és imát mondok érted

az utolsó hajnalon

*